ŽIDENICKÉ HODY

20. 10. - 21. 10. 2018

Hody Židenice

OREL JEDNOTA BRNO - ŽIDENICE S ŽIDENICKOU CHASOU VÁS ZVOU NA

TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ HODY

Sobota 20. 10. 2018
13:00 - 16:30 HODOVÉ ODPOLEDNE

(vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje)
stavění máje, tancování krojovaných dětí, požehnání, předání hodového práva, Československá beseda, soutěže pro děti


20:00 - 2:30 VEČERNÍ HODOVÁ ZÁBAVA

Československá beseda, karičky, hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka, vstupné od 100 Kč

Neděle 21. 10. 2018
10:00 HODOVÁ MŠE SVATÁ

(kostel sv. Cyrila a Metoděje)
slavnostní bohoslužba u příležitosti posvěcení kostela, po mši svaté zatancují krojované děti a židenická chasa


Akce je pořádána za finanční spoluúčasti MČ Brno-Židenice, statutárního města Brna a za spoluúčasti Římskokatolické farnosti u kostela sv. Cyrila a Metoděje, Brno-Židenice.

,,Hode byly, hode budó..."
Těší se na Vás židenická chasa a Slovácká kapela Romana Horňáčka
Podporují nás: Děkujeme sponzorům: